Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców

ul. Witosa 10

07-410 Ostrołęka

tel. (fax): 29 764 88 49

e-mail: info@ockk.pl

http://ockk.pl

Gmina Kadzidło


07-420 Kadzidło

ul. Targowa 4